Jakmile začne projekt se záběrem mimo ČR růst, přijde nutnost odpovídat na dotazy uživatelů (zákazníků) v nejrůznějších jazycích. Přičemž platí, že některé regiony jsou vůči angličtině vyloženě imunní (např. Brazílie, Mexiko). Kdybyste se do stejné situace, jako jsme řešili v Ilikeyou, dostali, tady jsou mně známé možnosti řešení:

  1. Najmout nativní pracovníky v jednotlivých zemích — Musíte mít signifikantní záběr v každé takové zemi, což většinou není hned a hlavně to není skokově vůči fixnímu nákladu na zaměstnaného člověka. Pamatuji se, jak tuhle zkušenost vyprávěl Vítek Vrba (Webnode). Kvůli komunikaci musíte fungovat ve víc časových pásmech (což fakticky nejde), ale hlavně tomu člověku nemůžete stát “u monitoru”, takže krom toho, že těžko bude sdílet firmní vizi, jeho efektivita bude -řekněme- nižší. Nástroje typu oDesk mě odradily představou nutnosti školit externistu, který může okamžitě skončit, a tedy další náklady se školením.
  2. Najmout native pracovníky v ČR — může to vypadat, že třeba Brazilce v ČR nezaměstnáte, ale opak je pravdou. V podstatě monopolem na hledání expatů je Expats.cz, kde na inzerát na Customer Support v Portugalštině (v Praze) přijde jednotky desítek odpovědí. Absolutním háčkem je ale zaměstnávání cizinců v české legislativě. A ta ostuda, kdy třeba američanům musíte vysvětlovat, že si musí udělat živnosťák, protože zařídit pro ně vízum (jako malá firma) a normálně zaměstnat stojí extrémně času+peněz. Mimochodem – paradoxně naopak živnosťák je otázka několika hodin a s tím co vím, většina expatů v ČR díky byrokracii pracuje právě tak.
  3. Použít částěčnou automatizaci — a proto to celé píšu. Protože než dorostete do velikosti, že pro vás bude reálné pro každou zemi řešit jeden ze scénářů výše, řešení, které se nám krásně osvědčilo, je použití strojového překladu do angličtiny a odpovídání v angličtině. Což může zastávat buď native nebo i Čech s výbornou znalostí angličtiny. Pokud prodáváte službu (zboží) s vysokou cenou, asi si to nemůžete dovolit. My jsme u seznamky zdarma řekli, že můžeme. Takže Filipíňani píšou ve Filipínštině a odpověď dostanou v angličtině. Ber nebo nech být. Ale nákladově to díky tomu vychází. A pak musí na druhé straně použít Google Translate a třeba zase odpovědět.

Google Translate je v tomhle geniální nástroj, protože jedním API voláním vám přeloží cokoli, včetně rozpoznání jazyku. Ukázka:

https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=$apikey&target=en&q=$text_to_translate

Zpět vám přijde přeložený text do angličtiny, bez ohledu na zrojový jazyk. Úspěšnost je tak vysoká, že jsme ji ani nikdy neměřili. Test několika desítek tisíc překladů je zdarma, pak to stojí desetiny/setiny centů, takže se v podstatě nedá dostat na útratu víc než v jednotkách dolarů. A ten rozdíl, kdy už nemusíte každý text ručně kopírovat do Translate je k nezaplacení!