Na konci června proběhl v Praze první Startup Summit. Měl jsem příležitost v rámci úvodní přednášky shrnout stav české startupové scény. Hlavním úkolem byla ale koncentrovaná motivace pro auditorium.

Pokud bych měl pár bodů stručně vypíchnout, byly by to:

Žijeme v době další průmyslové revoluce, která vytváří novou oblast průmyslu: “internet”. Může se zdát, že karty už byly rozdány, ale na příkladu mobilních aplikací, či brzo aplikací do televizí je vidět, že vlak ještě neujel a dá se najít místo, ve kterém lze intenzivně růst. Za pár desítek let se na tohle období bude vzpomínat jako na “zlaté” období internetu.

Máme skvělé zázemí. Inkubátory, akcelerátory, náznak podpůrných programů na akademické půdě, sdílené kanceláře, vzdělávací programy, workshopy, hackatony, konference, soutěže. Skoro by si zasloužily vlastní adresář!

Máme investory, kteří zajistí prvotní financování, firmy které zajistí další kola, nebo je zprostředkují. Určitě platí, že kdo peníze pro svůj startup hledá a tvrdí, že je nemůže najít se prostě jen nesnaží dostatečně. Samozřejmě, že né každý na svůj nápad investici získá, ale minimálně k vyjednávání by se měl dostat každý. Projekty totiž rozhodně nestojí v početné převaze.

Máme částečnou podporu médií. Máme Lupu, Tyinternety, trochu Ihned, Forbes, a nově maličko Českou televizi (ale zatím jen trochu a v Praze), ale prezentace startupů samotných je bezesporu jedna z největších výzev. Co vlastně startupy jsou a dělají je pořád pro generace našich rodičů nejlépe pochopitelné z pořadu “Den D”.

Chybí nám čeští nebo evropští Markové Zuckerbergové. Vzory, příklady, hrdinové, které budou chtít ostatní následovat. Jejich příběhy, které budou srozumitelné, dobře prodatelné, zajímavé tak, aby o nich ráda psala média a lidé mohli takové hrdiny obdivat. Kdo jsou zakladatelé Facebooku, Googlu či Ebaye ví v Evropě výrazně více lidí, než fakt že Skype, Spotify či Deezer jsou Evropské projekty, což teprve, že Česká republika, coby antivirová velmoc, je matkou AVG a Avastu.

Chybí nám lidé. Tak jako zatím neexistují na akademické půdě vzdělávací programy úzce zaměřené na podnikání na internetu (ze všech úhlu pohledu), tak nepřibývá absolventů. A dostupných pracovních sil ubývá. Firmy budují své IT/Internetová oddělení a stahují další síly z trhu. Podstatná část absolventů mluví plynně anglicky a odchází na západ. A zbylá část si založí startup vlastní.

Přidávám video na Vimeu a slajdy, které jsou podstatnou součástí prezentace.