Minulý týden proběhlo v Praze třetí setkání českých globálních webových startupů sdružených v iniciativě Global Startups. Cílem aktivity je tyto firmy mapovat, propojovat a poskytovat o nich informace široké veřejnosti. Setkání se zúčastnilo 30 z aktuálně 50 zalistovaných firem a mnohé z nich měly čím se pochlubit nebo ukázaly své nové projekty.

Součástí Global Startups byla i diskuze na téma stav české startupové scény. Z reakcí zúčastněných lze formulovat závěr, že české globální webové startupy zažívají produktivní období. Nezaslechli jsme žádné zmínky o nedostatku kapitálu, pracovníků ani zájmu veřejnosti. Zástupci firem řešili spíše dlouhodobou vizi udržitelnosti startupového ekosystému, nikoli palčivé problémy současnosti, z čehož se dá vyvozovat, že se těmto startupům daří dobře a v bublině si nepřipadají. Zajímavá byla i zmínka o přílivu zaměstnanců ze středních a větších firem např. přes server StartupJobs. Zaměstnanci korporací tak vnímají příležitost uplatnění v začínajících firmách.

A teď už to hlavní. Nemůžeme sice prozradit vše, ale alespoň stručně představujeme malé i velké novinky od zúčastněných firem:

Pro Globalstartups, Tyinternety